Labels

lunes, 18 de noviembre de 2013

Característiques de les xarxes

Característiques de les xarxes

Tipus de xarxes
  • Segons la seva escala són:
  • Segons la seva relació funcional/arquitectura són:
    • Client-Servidor: un ordinador servidor ofereix servei a qualsevol ordinador client que ho sol·liciti.
    • D'igual a igual/Peer to Peer (P2P): els ordinadors són clients i a la vegada servidors.
Topologia de xarxa
És la forma de connexió física i lògica que determina la distribució espaial i connexions entre diferents ordinadors. N'hi ha de dos tipus:El mitjà de transmissió i velocitat de transferència
Són els elements que permeten el transport de la informació entre nodes, aquests cables poden ser de les següents maneres:
La velocitat de transferència en un sistema de transmissió digital es mesura en bits per segon.

Elements físics d'una xarxa local


0 comentarios:

Publicar un comentario