Labels

jueves, 12 de diciembre de 2013

Connexió entre dispositius sense fils

Connexió entre dispositius sense fils
Per connectar dos dispositius entre si, habitualment s'utilitzen les ones electromagnètiques com a mitjà de transmissió. Per a aixó, hi ha dues tecnologíes bàsiques: Bluetooth, dissenyada per connectar dispositius de baix consum entre si; i WIFI, per establir comunicacions sense fils en una xarxa local.
Per a la connexió a internet de dispositius móbils sense fils s'utilitza GSM i UMTS.

Bluetooth

És la comunicació més simple per a crear xarxes d'àrea personal (PAN). Té un abast limitat, fins a 100m en condicions óptimes. S'estableix la connexió per mitjà d'ones electromagnètiques amb freqüència de 2'45GHz.

WiFi (Wireless Fidelity)
És una de les tecnologies més utilitzades per a la connexió a internet a una xarxa local sense fils (WLAN). Els dispositius WiFi es comuniquen bidireccionalment amb ones electromagnètiques. La taxa de transferència és d'11Mbps i l'abast màxim en condicions òptimes és de 300m.
En un sistema domèstic el punt d'accés WiFi és un router. La més segura de les encriptacions per a WiFi és la WPA2.

Internet mòbil

Per a connectar un dispositiu mòbil a internet utilitzem la connexió a través de la xarxa telefònica mòbil que usa la tecnologia 3G o, en algunes zones, 4G. Aquestes, es basen en el GSM, amb unes taxes màximes de transferència de 2Mbps, en el cas de 3G i 1Gbps, en cas de 4G.


0 comentarios:

Publicar un comentario