Labels

miércoles, 4 de diciembre de 2013

El Protocol TCP/IP i el servidor DNS

TCP/IP
Les sigles TCP/IP volen dir Transmission Control Protocol / Internet Protocol.

Protocol TCP

Estableix les bases per a la comunicació entre dos nodes que transmeten informació entre si que s'empaqueta i segmenta per enviar i quan arriba es recompon.

Protocol IP

Estableix les condicions de transmissió per paquets d'informació. La seva principal funció és identificar els ordinadors de la xarxa a través d'una adreça IP. Un exemple d'adreça IP seria 193.47.154.40.

Servidor DNS

Amb aquest tipus de servidor no cal saber l'adreça IP per tal d'accedir a un contingut web. Per això, es substitueix l'adreça IP del servidor pel World Wide Web (WWW), com ara www.google.es.

0 comentarios:

Publicar un comentario