Labels

miércoles, 4 de diciembre de 2013

Internet: la xarxa de les xarxes

Internet

Podem afirmar que internet és la xarxa de xarxes, ja que, connecta totes les xarxes del planeta entre si. Els seus orígens estan en l'àmbit militar dels Estats Units que va desenvolupar aquesta tecnología durant la guerra freda als anys seixanta. Aquesta xarxa va rebre el nom d'ARPANET.


Topologia d'Internet
La topologia d'internet és en forma de xarxa/teranyina i la connexió entre diferents ordinadors es pot dur a terme per diferents camins, això es fa a través d'un mòdem. Per a que aquesta communicació es faci possible es van desenvolupar els protocols TCP/IP.


Accés a Internet
L'accés el proporcionen proveïdors ISP i hi ha diferents tecnologies per accedir-hi, per exemple, la més popular és l'ADSL.

0 comentarios:

Publicar un comentario