Labels

miércoles, 8 de enero de 2014

Formats d'arxiu gràfic

Formats d'arxiu gràfic
Els formats d'arxiu gràfic són arxius on es guarda informació que conforma una imatge. Cada format és independent, ja que, ofereix moltes possibilitats respecte a la gama de colors, la compatibilitat, la rapidesa de càrrega...

Tipus de formats d'arxiu gràfic

  • BMP (Bit-map): Esta basat en el mapa de bits. Estàndar de Microsoft. Cada pixel té un nombre de bits que li permet representar el color que té. Es pot obrir amb qualsevol aplicació.


  • GIF (Graphics Interchange Format): és un format per la compressió d'arxius d'imatge. Ocupa molt poc espai, per aixó és tant usat a Internet.


  • TIFF (Tagged Image File Format): S'utilitza per treballs en impremptes. Es pot comprimir sense perdre qualitat.

  • JPEG (Joint Photographic Experts Group): És el format que més s'utilitza actualment, bàsicament per publicar a Internet o enviar per correu electrònic.
  • PNG (Portable Network Graphics): és el format que hi havia abans del GIF.
  • PSD (Format Adobe Photoshop): guarda capes, canals, guies i modes de color.
  • RAW (Cru): No comprimeixen, contenen tota la informació, per aixó, ocupen molta memòria.
0 comentarios:

Publicar un comentario